Solipsis Managed Services

Solipsis Managed Services


Sales Conversie Management

PartnerServices heeft het sales team van Solipsis Managed Services begeleid om een zo hoog mogelijke conversie ratio te realiseren van de sales opportunities. Deze sales training heeft een pragmatische aanpak waarbij we de funnel besturing en conversie tooling als uitgangspunt hebben genomen. In deze sales coaching staat lead opvolging centraal. Het salesteam werd uitgedaagd op voortgang, regierol en closing van sales deals.