Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door PartnerServices geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door PartnerServices worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. PartnerServices staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van PartnerServices gaat u akkoord met deze disclaimer.

Eigendom

De website(s) van PartnerServices zijn eigendom van PartnerServices (KvK nr. 68368488). De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van PartnerServices . Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PartnerServices .

Aansprakelijkheid

Hoewel PartnerServices maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie, kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. Het gebruik van deze website en de daarin opgenomen of daarvan verkregen informatie is op eigen risico. PartnerServices aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit dat gebruik.

Privacy Statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. PartnerServices vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

PartnerServices kan om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met PartnerServices aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mailadres bij inschrijving voor een nieuwsbrief. Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan PartnerServices verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. PartnerServices zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van PartnerServices zijn verbonden. Er wordt door PartnerServices geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Wijzigingen

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden en zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Indien zij ook beschikbaar zijn in andere talen en deze verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige versie leidend.